Frank pti

S više od 100 godina iskustva, FRANK-PTI predstavlja najvišu kvalitetu, rješenja usmjerena na kupca te pouzdanu i brzu uslugu u ispitivanju materijala: papira, pulpe, kartona i maramica. Sa svojim strojevima FRANK-PTI predstavlja preciznost, usporedivost i ponovljivost. Prilagodljiv i dobro promišljen dizajn opreme temelj je visokih standarda kvalitete. Svi uređaji su bez iznimke "made in Germany".

Oprema za analizu pulpe, kartona, papira i papirnatih proizvoda dijeli se u kategorije:

  • Oprema za pripremanje uzoraka
  • Samostojeća oprema
  • Oprema za ispitivanje pulpe
  • Modular Line

Proizvođači

images/proizvodjaci/frankpti.jpg#joomlaImage://local-images/proizvodjaci/frankpti.jpg?width=300&height=150