Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Proizvođači

Magnetske miješalice

Laboratorijske kemikalije

Spremnici za tekući dušik

Laboratorijske kemikalije

Stakleni i digitalni termometri, areometri

Zaštitne rukavice

Mjerni i analitički uređaji za istraživanje i industriju

Sigurnosni ormari za kemikalije, zapaljive, plinove, kiseline i lužine

Refraktometri, polarimetri, pH metri i rotacijski viskozimetri

Ultrazvučna tehnika (kupelji i sonde) za laboratorije i industriju

Laboratorijske kemikalije

Uređaji za pripremu uzoraka; Soxhtlet, Kjeldhal, KPK, fenoli, cijanidi, destilatori vodenom parom…

Metalni laboratorijski pribor

Teflonski laboratorijski pribor, pT senzori, zaštitni kabineti

Reološki uređaji za brašno i tijesto; Farinograph, Extensograph, Amylograph…, automatski mjerači vlage, mlinovi

Stakleno odmjerno posuđe klase A i liquid handling; dozatori, pipetori, mikropipete

Rotacioni i paralelni uparivači, Soxhlet i vrući ekstraktori, Kjeldahl, digestije, destilatori vodenom parom, staklene peći za sublimaciju, ekstrakcija visokim pritiskom

Uzorkivaći, punilice, ručne pumpe, plastični pribor i potrošni materijal

Kromatografski pribor i oprema za tankoslojnu TLC/HPTLC kromatografiju

Proizvodi od gume; crijeva, čepovi, podloge

Centrifuge, tresilice, inkubirane tresilice, homogenizator

Laboratorijske kemikalije

Laboratorijsko staklo najviše kvalitete, precizno staklo, plastično laboratorijsko posuđe i specijalni proizvodi za life science kao I ambalaža za farmaceutsku industriju

Digitalni i IR termometri, dana loggeri

Obične i inkubirane tresilice, do 75kg, infracrveni grijači, homogenizatori, vibrogeni mlinovi

Ultrazvučna tehnika (kupelji) za laboratorije i industriju

Laboratorijski pribor i oprema za mljekarsku i pivarsku industriju

GFL

Obične i inkubirane tresilice, vodene kupelji sa i bez tresilice, destilatori vode, ledenice

Laboratorijski namještaj, digestori

Stakleno laboratorijsko i odmjerno posuđe, pribor

Porculanski laboratorijski pribor

Staklene dozirne šprice i precizna dozirna tehnika

Metalni laboratorijski pribor

Prijenosni i laboratorijski mjerni uređaji različitih parametara i primjena

Tresilice, magnetske i stupne mješalice, rotacioni uparivači

Kivete, standardi za spektrofotometre

Centrifuge, termostati, inkubatori

Stakleno odmjerno posuđe klase A i liquid handling; dozatori, pipetori, mikropipete, mirko pumpe, silikonski čepovi, kapilare

HWS

Stakleni reaktori i pribor za laboratorije i pilot postrojenja

IKA

Kalorimetri, tresilice, rotatori, vorteksi, magnetske i stupne mješalice, rotacioni uparivači, vakuum pumpe, termostati, vodene kupelji, mlinovi, dispergatori

Oprema i pribor za mikrobiologiju; dilutori, stomaheri i vrećice, spiralni nasađivaći, brojaći kolonija

Porculanski laboratorijski pribor

Termostati, termostatski sistemi s grijanjem i hlađenjem, cirkulatori, vodene kupelji

Plastični laboratorijski pribor

Plastični laboratorijski pribor

Laboratorijske kemikalije

Precizne, analitičke, platformske, industrijske vage, utezi, mjerači vlage, mjerači debljine sloja, mjerači sile, mikroskopi

Laboratorijski hladnjaci

Membranske vakuum pumpe i sistemi, membranske dozirne pumpe, rotacioni uparivači

Mikroskopi, refraktometri, polarimetri

Sigurnosni ormari za kemikalije, zapaljive, plinove, kiseline i lužine

Laboratorijske perilice posuđa i procesne opreme

Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Plastični laboratorijski pribor

Pribor za filtraciju, indikator papiri, pribor za kromatografiju; HPLC i GC kolone, viale, membrane, filteri za šprice

Klima komore, komore za stabilnost, sušionici, vakuum sušionici, inkubatori, CO2 inkubatori

Laboratorijske kemikalije

Mikroskopi; stereo, biologijski, digitalni…

Pribor za filtraciju, indikator papiri, membrane, filteri za šprice

Laboratorijske visokotemperaturne peći; mufolne, za pepel…, termostati

Plastični laboratorijski pribor

Potrošni materijal široke namjene

Stakleno laboratorijsko i odmjerno posuđe, pribor

Plastični laboratorijski pribor

OMM

Metalni laboratorijski pribor

Filter papiri, membrane

Laboratorijske kemikalije

Proizvodnja uređaja za kontrolu kvalitete sirovine u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Plastični laboratorijski pribor

Mlinovi, drobilice, blenderi, uređaji za prosijavanje

Filter papiri, membrane

Sigurnosni laboratorijski pribor

Oprema za mikrobiologiju; automatksi plamenici…

Kromatografske kolone

Prijenosni i laboratorijski mjerni uređaji različitih parametara i primjena; pH do multimetara, potenciometrijski, KF titratori, spektrofotometri

Laboratorijske kemikalije

Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Tresilice, rotatori, magnetske miješalice, vorteksi…

Digitalni i IR termometri, mjerači rotacije, protoka zraka…

TTT

Laboratorijske kemikalije

Plastični laboratorijski pribor, liquid handling

Filter papiri, membrane

Stakleni laboratorijski pribor

WTW

Prijenosni i laboratorijski mjerni uređaji za analitiku voda; pH do multimetara, spektrofotometri

Kontakt podaci

Ru-Ve d.o.o. 
za trgovinu i poslovne usluge 
Prosinačka ulica 14, 10431 Sveta Nedelja - Kerestinec
Tel: 01/33 35 250 
Fax: 01/33 35 259 
E-mail: info@ru-ve.hr

Kontakti po odjelima:

Oprema: 01/33 35 256

Kemikalije: 01/38 45 872

Potrošni pribor: 01/33 35 254

Isporuka: 01/33 35 253

 

Osijek, trgovački predstavnik 

Mob: 098/92 46 411