Proizvođači

Magnetske miješalice

Laboratorijske kemikalije

Spremnici za tekući dušik

Laboratorijske kemikalije

Stakleni i digitalni termometri, areometri

Zaštitne rukavice

Mjerni i analitički uređaji za istraživanje i industriju

Sigurnosni ormari za kemikalije, zapaljive, plinove, kiseline i lužine

Refraktometri, polarimetri, pH metri i rotacijski viskozimetri

Ultrazvučna tehnika (kupelji i sonde) za laboratorije i industriju

Laboratorijske kemikalije

Uređaji za pripremu uzoraka; Soxhtlet, Kjeldhal, KPK, fenoli, cijanidi, destilatori vodenom parom…

Metalni laboratorijski pribor

Teflonski laboratorijski pribor, pT senzori, zaštitni kabineti

Reološki uređaji za brašno i tijesto; Farinograph, Extensograph, Amylograph…, automatski mjerači vlage, mlinovi

Stakleno odmjerno posuđe klase A i liquid handling; dozatori, pipetori, mikropipete

Rotacioni i paralelni uparivači, Soxhlet i vrući ekstraktori, Kjeldahl, digestije, destilatori vodenom parom, staklene peći za sublimaciju, ekstrakcija visokim pritiskom

Uzorkivaći, punilice, ručne pumpe, plastični pribor i potrošni materijal

Kromatografski pribor i oprema za tankoslojnu TLC/HPTLC kromatografiju

Proizvodi od gume; crijeva, čepovi, podloge

Centrifuge, tresilice, inkubirane tresilice, homogenizator

Laboratorijske kemikalije

Laboratorijsko staklo najviše kvalitete, precizno staklo, plastično laboratorijsko posuđe i specijalni proizvodi za life science kao I ambalaža za farmaceutsku industriju

Digitalni i IR termometri, dana loggeri

Obične i inkubirane tresilice, do 75kg, infracrveni grijači, homogenizatori, vibrogeni mlinovi

Ultrazvučna tehnika (kupelji) za laboratorije i industriju

Laboratorijski pribor i oprema za mljekarsku i pivarsku industriju

GFL

Obične i inkubirane tresilice, vodene kupelji sa i bez tresilice, destilatori vode, ledenice

Laboratorijski namještaj, digestori

Stakleno laboratorijsko i odmjerno posuđe, pribor

Porculanski laboratorijski pribor

Staklene dozirne šprice i precizna dozirna tehnika

Metalni laboratorijski pribor

Prijenosni i laboratorijski mjerni uređaji različitih parametara i primjena

Tresilice, magnetske i stupne mješalice, rotacioni uparivači

Kivete, standardi za spektrofotometre

Centrifuge, termostati, inkubatori

Stakleno odmjerno posuđe klase A i liquid handling; dozatori, pipetori, mikropipete, mirko pumpe, silikonski čepovi, kapilare

HWS

Stakleni reaktori i pribor za laboratorije i pilot postrojenja

IKA

Kalorimetri, tresilice, rotatori, vorteksi, magnetske i stupne mješalice, rotacioni uparivači, vakuum pumpe, termostati, vodene kupelji, mlinovi, dispergatori

Oprema i pribor za mikrobiologiju; dilutori, stomaheri i vrećice, spiralni nasađivaći, brojaći kolonija

Porculanski laboratorijski pribor

Termostati, termostatski sistemi s grijanjem i hlađenjem, cirkulatori, vodene kupelji

Plastični laboratorijski pribor

Plastični laboratorijski pribor

Laboratorijske kemikalije

Precizne, analitičke, platformske, industrijske vage, utezi, mjerači vlage, mjerači debljine sloja, mjerači sile, mikroskopi

Laboratorijski hladnjaci

Membranske vakuum pumpe i sistemi, membranske dozirne pumpe, rotacioni uparivači

Mikroskopi, refraktometri, polarimetri

Laboratorijske perilice posuđa i procesne opreme

Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Plastični laboratorijski pribor

Pribor za filtraciju, indikator papiri, pribor za kromatografiju; HPLC i GC kolone, viale, membrane, filteri za šprice

Klima komore, komore za stabilnost, sušionici, vakuum sušionici, inkubatori, CO2 inkubatori

Laboratorijske kemikalije

Mikroskopi; stereo, biologijski, digitalni…

Pribor za filtraciju, indikator papiri, membrane, filteri za šprice

Laboratorijske visokotemperaturne peći; mufolne, za pepel…, termostati

Plastični laboratorijski pribor

Potrošni materijal široke namjene

Stakleno laboratorijsko i odmjerno posuđe, pribor

Plastični laboratorijski pribor

OMM

Metalni laboratorijski pribor

Filter papiri, membrane

Laboratorijske kemikalije

Plastični laboratorijski pribor

Mlinovi, drobilice, blenderi, uređaji za prosijavanje

Filter papiri, membrane

Sigurnosni laboratorijski pribor

Oprema za mikrobiologiju; automatksi plamenici…

Kromatografske kolone

Prijenosni i laboratorijski mjerni uređaji različitih parametara i primjena; pH do multimetara, potenciometrijski, KF titratori, spektrofotometri

Laboratorijske kemikalije

Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Tresilice, rotatori, magnetske miješalice, vorteksi…

Digitalni i IR termometri, mjerači rotacije, protoka zraka…

TTT

Laboratorijske kemikalije

Plastični laboratorijski pribor, liquid handling

Filter papiri, membrane

Stakleni laboratorijski pribor

WTW

Prijenosni i laboratorijski mjerni uređaji za analitiku voda; pH do multimetara, spektrofotometri

Kontakt podaci

Ru-Ve d.o.o. 
za trgovinu i poslovne usluge 
V. Nazora 10, 10431 Sv. Nedelja Brezje 
Tel: 01/33 35 250 
Fax: 01/33 35 259 
E-mail: info@ru-ve.hr


Osijek, trgovački predstavnik 
Mob: 098/92 46 411