Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Vakuum pinceta: Aspiretta

Aspiretta

Aspireta je akumulatorska vakuum pinceta za pdizanje i premještanje glatkih predmeta do maksimalne težine od 70g.  U setu se isporučuje sa tri različite dizne i punjačem za baterije.

Pregled uređaja