Uljne kupelji ONE

Visoke temperature u uljnoj kupelji zahtijevaju fino podešavanu kontrolu temperature kao i višestruku zaštitu od previsoke temperature. Osim elektroničkog kontrolera previsoke temperature, glatko odvijanje procesa testiranja u laboratoriju osigurava i široki raspon vizualnih i akustičkih signala; na primjer, ako je razina punjenja preniska, za previsoku temperaturu, ali također i za unos potvrde ili za signaliziranja završetka programa.

  • Raspon temperature sve do +200℃ 
  • 6 modela, veličine (7 litara do 45 litara)
  • Na raspolaganju je i široki raspon opcionalnog pribora: na primjer ravni ili dvostrešni poklopac, podna polica
  • Najmodernija tehnologija kontrole na svim modelima, na razredu performansi Excellent

Pregled uređaja