Pribor za filtraciju

Proizvođači čije proizvode Vam možemo ponuditi lideri su u filtraciji, separaciji i pročišćavanju.

Filtracija se, kao jedna od najstarijih tehnika odvajanja, još i dan danas upotrebljava u svakom laboratoriju. Za uspješnu filtraciju potreban je i kvalitetan filter papir. Njegov sastav, veličina pora i dimenzija bitne su karakteristike za dobro odrađenu filtraciju.


Proizvođači

images/logo-brandova/logo_ahlstrom.jpg#joomlaImage://local-images/logo-brandova/logo_ahlstrom.jpg?width=600&height=200
images/logo-brandova/logo_mn.jpg#joomlaImage://local-images/logo-brandova/logo_mn.jpg?width=600&height=200
images/logo-brandova/logo_pall.jpg#joomlaImage://local-images/logo-brandova/logo_pall.jpg?width=600&height=200
images/logo-brandova/logo_satorius.jpg#joomlaImage://local-images/logo-brandova/logo_satorius.jpg?width=600&height=200
images/logo-brandova/logo_whatman.jpg#joomlaImage://local-images/logo-brandova/logo_whatman.jpg?width=600&height=200