Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

WTW

Tijekom više od 60 godina svoje povijesti, tvrtka WTW je izgradila solidnu reputaciju svojim “best in class” proizvodima i besprimjernom tehničkom i korisničkom podrškom. WTW se trudi svojim korisnicima isporučiti rješenja za probleme s njihovim mjerenjima.

Naši centri za brigu o korisnicima (Customer Care Centers) su posvećeni uspjehu svakog pojedinog korisnika. Opsežna zbirka aplikacija tvrtke WTW, povezana sa stručnošću specijalista za aplikacije, pruža brza rješenja tehničkih izazova.

Proizvodni centar tvrtke WTW, smješten južno od Münchena, Njemačka, isporučuje kvalitetne tehničke instrumente s kontinuiranom podrškom. S ponosom vam predstavljamo naše proizvode i radujemo se da ćemo zadovoljiti vaše potrebe. “Made in Germany”.

U nastavku vam dajemo kraći pregled pojedine grupe proizvoda, dok ćete detaljnije informacije naći na niže navedenim linkovima.

Multimetri (pH, redoks, otopljeni kisik, vodljivost, slanost, temperatura i dubina)

Pogodan i ekonomičan za do 5 parametara simultano: to je moderno, više-parametarsko mjerenje po WTW-u. Mjerači imaju sve funkcionalnosti za mjerenja pH, ORP, otopljenog kisika, provodnosti, slanosti i temperature, te za dodatno MPP IDS mjerenje dubine.

Više-parametarska mjerenja su uobičajena na terenu, tipične aplikacije su ispitivanja pumpanja podzemnih voda, mjerenja profila, monitoring površinskih voda i mnoge druge . Najmodernija  varijanta je sustav MultiLine® IDS, koji omogućuje mjerenja do 5 parametara, s inteligentnim digitalnim parametrima do 100 m dubine vode.

Tvrtka WTW nudi za laboratorije nove mjerače inoLab® Multi IDS, s jednim, dva ili tri univerzalna mjerna kanala. Najzanimljivija osobina je učinkovito automatsko uzorkovanje podataka sukladnih GLP, na primjer za laboratorije u osiguranju kvalitete.

pH

 Nakon mjerenja težine i temperature, pH je među tri najčešća mjerenja u laboratorijima. Ono opisuje aktivnost vodikovih iona koja određuje kako je otopina kisela ili lužnata. Vrijednost pH je esencijalna za biološke, kemijske i bio- biološke procese, kao i za karakteristike mnogih proizvoda. Najsigurnije i najtočnije mjerenje se vrši staklenom pH elektrodom. Osjetljiva staklena membrana otkriva male promjene napona izazvane vodikovim ionima u uzorku u usporedbi s referentnom elektrodom. Ti se naponi u mjeraču pretvaraju u pH vrijednost.

IDS pH elektrode rade tu konverziju slabih signala u samom senzoru. To znači ogroman porast kvalitete. Istovremeno, digitalni prijenos podataka u mjerač dopušta dužine kabela do 100 m, kao i opsežne funkcije dokumentiranja i jedinstven prikaz stanja senzora (QSC).

ISE (ion-selektivna mjerenja)

Ion-selektivno mjerenje je način određivanja koncentracije otopljenih iona. Ioni kalija, natrija, fluorida i klorida su primjeri takvih kationa i aniona koji se mjere direktno u. Indirektne metode, poput titracije, omogućuju određivanje iona aluminija, nikla ili sulfata.

U veliki raspon mogućih aplikacija spadaju i mjerenja koncentracije fluorida prema normi DIN 38 405. Određivanje sadržaja klorida u uzorcima betona ili voćnim sokovima su daljnji primjeri načina primjene tehnologije ion-selektivnog mjerenja.

Otopljeni kisik

Mjerenje otopljenog kisika ima najveću važnost kod ekoloških analiza, ali i u nekim industrijskim aplikacijama.

U svojem najjednostavnijem obliku, senzor za otopljeni kisik se sastoji od radne elektrode i protu-elektrode. Obje elektrode se nalaze u sustavu elektrolita, koji je od uzorka odijeljen membranom propusnom za plin. Radna elektroda reducira molekule kisika u ione hidroksida. U toj elektro-kemijskoj reakciji, struja teče od protu-elektrode prema radnoj elektrodi. Čim je više kisika u uzorku, signal struje je jači. Mjerač otopljenog kisika iz tog signala izračunava koncentraciju kisika otopljenog u uzorku.

Optička metoda koristi tzv. suzbijanje fluorescencije. Membrana sadrži posebnu boju koja se pobuđuje svjetlom. Fluorescentno svjetlo će pod utjecajem kisika promijeniti svoj intenzitet i fazu. Ta promjena signala se može otkriti i vrednovati. To je princip modernih optičkih senzora za otopljeni kisik. Ti senzori digitalno obrađuju signal i šalju ga u mjerač.

Vodljivost (provodnost)

Provodnost je parametar koji se koristi za mjerenje električnih osobina neke otopine. Što je više soli, kiseline ili lužine u otopini, provodnost je veća. Jedinica za provodnost je S/m, često i S/cm.

Mjerenja provodnosti se koriste za aplikacije u proizvodnji ultra-čiste vode, ili za određivanje slanosti slane vode. 

Provodnost se mjeri tako da se mjeri električni otpor. Najjednostavnija mjerna sonda se sastoji od dvije slične elektrode. Izmjenični napon koji se stavi na jednu od elektroda uzrokuje da se ioni u otopinu počnu kretati prema elektrodama. Što je više iona u otopini, to je veća struja koja teče između elektroda. Instrument mjeri struju i koristi Ohmov zakon da najprije izračuna provodnost otopine, a zatim, uzevši u obzir podatke sonde, vrijednost provodnosti. 

Kemijska potrošnja kisika (BPK/BOD) / respiracija

Biokemijska potrošnja kisika – kod “razrijeđene BPK” se sadržaj kisika u uzorku mjeri senzorom za otopljeni kisik prije i nakon razdoblja inkubacije od 5 dana. Razlika između dva mjerenja je vrijednost BOD5; službeno priznata metoda.

Kod “samo-testiranja BOD ” respirometrom, smanjenje kisika uzrokuje određenu razliku tlaka koja se može mjeriti senzorom tlaka. To je praktična metoda koju se vrlo lako izvršava.

Obje metode su vrlo različite, no mjerenja su međusobno povezana pražnjenjem koje se može vidjeti kod postrojenja za obradu komunalnih otpadnih voda. Obje metode zahtijevaju da se uzorci drže na temperaturi od 20°C tijekom 5 dana. WTW nudi veliki asortiman inkubatora s kontroliranom temperaturom.

Deplecija/respiracija – kako ekološka svijest raste, tako su i testiranja mikrobiološke razgradivosti postali sve važniji, od ispitivanja tla na odlagalištima otpada do ispitivanja ekološkog utjecaja novih kemijskih tvari. Potrebna mjerenja respiracije za anaerobnu ili aerobnu razgradnju mogu se lako izvršiti sustavima visokih performansi OxiTop®-C. WTW nudi veliki asortiman paketa specifičnih aplikacija s odgovarajućim posudama za uzorke.

Kolorimetri i fotometri, spektrofotometri

WTW nudi fotometre / kolorimetre za mnoge aplikacije: od rutinske analize s velikim brojem programiranih kitova testova do univerzalne analize. Fotometri i setovi testova se optimalno usklađeni. Programi za kitove testova su pohranjeni u mjeračima.

Zamućenost

Zamućenost je u mnogim aplikacijama indikativan parametar u kontroli kvalitete. Mjerenja zamućenosti su od ogromne važnosti kod monitoringa kvalitete vode, pitke vode, otpadnih voda, proizvodnji pića, elektro-galvanizaciji i petrokemijskim aplikacijama.

Svjetlo, koje prolazi kroz tekućinu u kojoj su neotopljene krute tvari, poput algi, mulja, mikroba i drugih netopivih čestica, se i apsorbira i raspršuje. Zamućenost se povećava s količinom neotopljenih krutih tvari u uzorku; oblik, veličina i sastav čestica također utječu na stupanj zamućenosti. U prošlosti se zamućenost određivala jednostavnim mjerenjem svjetla koje prolazi kroz uzorak. Međutim, mjerenjem rasipanog svjetla pod kutom od 90° se pokazalo kao točnija metoda, naročito u nižim mjernim rasponima. Instrumenti koji koriste tu metodu se još nazivaju i nefelometrima.

Detaljne informacije o raspoloživim uređajima: