Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

HYDROLAB

HYDROLAB je tvrtka koja proizvodi industrijske i laboratorijske uređaje za pripremu vode tipa I, II ili III. Svi uređaji se rade prema trenutnim standardima uz korištenje najnovijih tehnologija – mehaničko filtriranje, adsorpcija, uklanjanje željeza, omekšavanje, deionizacija, membranske tehnike, elektrodeionizacije i UV radijacija 185/254 nm. Uređaji su jednostavni i svi potrošni dijelovi se mogu mijenjati od strane korisnika – nema potrebe za servisnim intervencijama!

 

Hydrolab is a company which produces demineralizers for water type I, II and III. All devices are made by current standards with use of latest water purification technologies – mechanical filtration, adsorption, iron removal, softening, deionization, membrane techniques, and using electrodeionization or UV radiation 185/254 nm. Devices are simple and all ware parts can be changed by the end user – no need for service intervention!