Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

DEUTSCH NEUMANN

DEUTSCH NEUMANN proizvodi fazonske dijelove od gume i umjetnih materijala. Upotrebljeni uobičajeni elastomeri su prirodni kaučuk, silikon, lateks, Viton®, perbunan, SBR, butil, EPDM i neopren. U DEUTSCH NEUMANN programu su, između ostalog, laboratorijski čepovi, lopte za pipetiranje, Peleusball, Flip, plinske i silikonske cijevi (crijeva) kao i ostala šuplja tijela i ploče. Tvrtka proizvodi i fazonske dijelove prema željama korisnika za različite industrijske namjene.