Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Visoko-temperaturne peći - peći za sinteriranje:  HTC 01/14 – HTCT 08/16

Ove izrazito jake laboratorijske mufolne peći isporučive su za temperature do 1400°C, 1500°C, 1550°C ili čak 1600°C. Pri periodičnom korištenju visoka postojanost njihovih SiC-nih štapova u skladu je sa velikim brzinama zagrijavanja što te peći čini nezaobilaznim u laboratorijskim primjenama. Ovisno o modelu peći i uvjetima korištenja moguće je za samo 40 minuta postići temperaturu od 1400°C.

Karakterizira ih:

 • Tmaks: 1400°C, 1500°C, 1550°C ili čak 1600°C
 • Visokovrijedni materijal sastavljen od vlakana prilagođen temperaturi korištenja
 • Kućišta su izrađena od limova iz strukturiranih plemenitih čelika
 • Kućišta su s duplom stjenkom zbog niskih temperatura okoline i zbog postizanja visoke stabilnosti
 • Po izboru moguće je da imaju i preklopna vrata (HTC), koja mogu služiti za odlaganje, ili vrata na podizanje (HTCT) pri čemu je njihova vruća strana na suprotnoj strani u odnosu na korisnika
 • U vratima je otvor za regulaciju dovoda zraka, dok se otvor za odzračivanje nalazi na stražnjoj strani peći
 • Uključne su sklopke poluvodičkim relejima prilagođene kapacitetima SiC-nih štapova
 • Izmjena grijaćih štapova je jednostavna i lagana

 

Dodatna oprema:

 • Uređaj za ograničavanje odabira temperature iznad dozvoljene sa termoregulacionom isključnom sklopkom koja odgovara zahtjevima zaštitne klase 2 prema EN 60519-2 za osiguranje od prekoračenja temperature peći i taline u njoj
 • Pravokutni nosači za unošenje materijala/šarže koje je moguće jednog na drugog nadograđivati do tri nivoa
 • Odstojnik – preporuča se koristiti ga za stavljanje ispod najdoljnje posude sa materijalom/šaržom kako bi se postigla ujednačenost temperature
 • Ručni ili automatski sistem za dovođenje plina

 

Pregled uređaja