Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Ultrazvučna kupelj sa tresilicom

SONOSHAKE – ultrazvučna kupelj SONOREX DIGITEC DT 1028 F u kombinaciji s tresilicom SA 1028

SONOSHAKE omogućuje široku primjenu kod pripreme uzoraka u mnogim područjima analitike, npr. kod analitike okoliša i živežnih namirnica te u medicinskoj dijagnostici. Kupelj je tlocrta 500 mm x 300 mm, dubina kadice je samo 65 mm te je stoga idealna za obradu uzoraka u laboratorijskim tikvicama.

Tresilica SA 102, neke od karakteristika:
- analogno podešavanje vremena (1–15 min ili trajni rad) i frekvencije trešenja
- horizontalno pomicanje – podesivo u 4 stupnja do najviše 200 H/min
- konstantna amplituda od 20 mm, neovisno o opterećenju
- jednostavno uklanjanje kolica
- brza montaža prihvatnih klema EK 10 –250 za tikvice (naručiti zasebno)
- mjesto za odlaganje tikvica oko 410 × 280 mm (D x Š)
- prihvat za oko 36 × 10-ml-tikvica ili 36 × 25-ml-tikvica ili 18 × 50-ml- tikvica ili 12 ×100-ml- tikvica ili

  10 × 250-ml- tikvica

Pregled uređaja