Termostati za viskozimetre

Za radne temperature od +20°C .. +150°C

JULABO termostati za viskozimetre su rješenje za vrlo precizna temperiranja viskozimetara, denzimetara i sličnih proizvoda. Raspoloživi su modeli s kupeljima izrađenim iz stakla, pleksiglasa ili višeslojnog izolacionog stakla s mogućim volumenom punjenja od 16, 18 ili 31 litre. Svi modeli omogućuju nesmetano promatranje temperiranog viskozimetra.

Ovisno o modelu, termostati imaju dva ili tri mjerna mjesta za viskozimetre. Opcionalno je moguće naručiti i poklopce sa do pet mjernih mjesta (s okruglim otvorima promjera 51mm).

Uređaji postižu konstantnost temperature od ±0,01°C. Temperatura se namješta i očitava pomoću osvijetljenog VFD-ekrana uz raspon od 0,01°C. Radne temperature, ovisno o modelu, dosežu od +20°C do maksimalno +150°C. Za rad ispod temperature okoline u uređaju je integrirano hladilo.

Za rad na nižim temperaturama do –40°C moguće je priključiti JULABO dodatno hladilo i specijalnu rashladnu spiralu. Kapacitet pumpe (od 11 do 16L/min; 0,45 bara) regulira se elektronski.

Termostati imaju i druge prednosti kao na primjer; kalibracija u tri temperaturne točke, integrirani programator, pravovremenu dojavu za slučaj pada razine tekućine, kao i RS 232 sučelje.