Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Pipetori: Pipetus

Pipetus

Pipetus je u svjetskim razmjerima najjača pomoć pri pipetiranju. Snaga motora je povećana za 20% i dostatna za  sve pipete od 0,1mL do 200mL.

Komplet isporuke sadrži: pipetus, 2 sterilna okrugla filtera, 1 sigurnostni ventil, uređaj za punjenje s utikačem i induktivna jedinica za punjenje.

Prednost uređaja je jasno čitljiv zaslon u boji, brzinska sklopka s pet brzina za idealnu brzinu pipetiranja po slobodnom izboru. Moguć nesmetan rad s jednim punjenjem do tjedan dana.

Uređaj je opremljen gotovo bešumnim motorom za pumpu koji radi bez vibracija, NiMH baterijama bez kadmija i ventilom za fino doziranje s keramičkim klipovima.

Pipetus-standard

Klasičan električni uređaj za pipetiranje postoji već 20-ak godina i stalno se ponovo potvrđuje u svojoj funkcionalnosti. I cjenovno je idealan, a kao stacionarna jedinica je višenamjenski. Siguran je i točan.

Funkcionalno odvajanje ručnog dijela od same pumpe omogućuje izrazito laganu izvedbu ručnog dijela uređaja. Primjeren je svim uobičajenim pipetama koje su na tržištu i to za veličine od 0,1mL do 100mL. Moguć je uredan rad kako s pipetama na ispuh, tako i na ispust (EX-).

Samu brzinu pipetiranja moguće je prema potrebi odabrati na pumpi. Pipetiranjem se upravlja pritiskanjem tipki IN i OUT, pri čemu brzinu pipetiranja određuje intenzitet pritiska na tipku.

Ugrađeni sigurnosni ventil uspješno sprječava prodor tekućine u sam uređaj ili pak u ručni dio.

Pipetus-junior

Pomoć pri ručnom pipetiranju. Jednostavno a sigurno, te točno i jeftino. Za sve uobičajene pipete volumena od 0,5mL do 25mL koje se mogu naći na tržištu.

U odnosu na sve druge tehnike ručnog pipetiranja pipetus-junior je karakteriziran time, što ima definiranu količinu medija kojeg se uvlači u pipetu. Jednim cjelovitim potiskom glave pumpe (označeno s PUMP), uvijek se uvlači cca 2 mL.

Pritiskanjem tipke ozačene s OUT, pipeta se prazni. Pri tome treba reći da je brzina pražnjenja pipete ovisna o intenzitetu pritiskanja te tipke. Kod pipeta na ispuh nakon isticanja tekućine, pritiskom tipke za ispuh koja se nalazi na stražnjem dijelu, osigurava se potpuno pražnjenje pipete. Ugrađeni hidrofobni teflonski membranski filter osigurava da se pipeta ne može prepuniti.

Pregled uređaja