Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Ostale aparature / destilacija vodenom parom / zaštita okoliša / živežne namirnice

Staklene aparature za destilaciju vodenom parom i generator vodene pare

Primjena navedenih uređaja:

 • Amonijačni dušik prema DIN/DEV 38406 – E -2,
 • Fenol-indeks prema  DIN/DEV 38409 – H 6-2,
 • Nitratni ioni prema DIN/DEV 38405 - D9-3,
 • Hlapive kiselina prema DIN/DEV 38409 – H 21,
 • Određivanje alkohola u pićima.

Aparature za analize u svrhu zaštite okoliša

 • Otpuštanje ukupnih cijanida pri konstantnom šanju (DIN 38405 D13, DIN 38405 D14),
 • Otpuštanje lako-hlapivih cijanida (DIN 38405 D13, DIN 38405 D14),
 • Otpuštanje otopljenih sulfida (DIN 38405 D26),
 • Otpuštanje lako-hlapivih sulfida (DIN 38405 D27),
 • Ukupni fluoridi, destilacioni uređaj (DIN 38405 D4),
 • Određivanje tenzida,
 • Ugljikovodici, kromatografske kolone  (DIN 38409 H18),
 • Indeks ugljikovodika: ekstrakcija, sušenje, određivanje (DEV H53)
 • Probna postrojenja za flokulaciju,
 • Prenosiva postrojenja za flokulaciju.

Pregled uređaja

Aparature za analize živežnih namirnica

 • Uređaji za destilaciju alkohola,
 • Otpuštanje i destilacija hlapivih kiselina,
 • Određivanje hidroksiprolina,
 • Određivanje sapunskog i OH – broja,
 • Određivanje sadržaja vode azeotropnom destilacijom,
 • Određivanje eteričnih ulja prema DAB-u.

Pregled uređaja