Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Odmjerno stakleno posuđe

Odmjerno stakleno posuđe nudimo u nekoliko razreda kvalitete, ovisno o zahtjevima Vašeg labratorija.

Za najzahtjevnije nudimo proizvode vrhunskog proizvođača Hirschman Laborgeraete. Tvornica «Hirschman Laborgeräte» isporučuje odmjerno stakleno posuđe A i AS klase bez dodatnog poskupljenja a sa oznakom šarže i godinom proizvodnje. To laboratorijsko odmjerno posuđe u potpunosti odgovara zahtjevima koje postavlja Norma DIN ISO 9000. Osim toga, u svako doba moguće je s internet stranice proizvođača dobiti šaržne certifikate, po DIN ili USP normi.

Podijeljenost na klase: mi Vam odabir činimo jednostavnim, s Hirschmannovim proizvodima uvijek radite samo s prvom klasom. Postojeće važeće norme i odredbe za baždarenje svrstavaju stakleno odmjerno posuđe kako slijedi:

Klasa B: Dozvoljena odstupanja volumena moraju ležati unutar dvostruke vrijednosti pogreške koja se tolerira pri posuđu A odnosno AS klase. Hirschmannovi proizvodi međutim ne koriste tako dozvoljena odstupanja u cijelosti, već se njihova greška odstupanja najčešće nalazi unutar 1 i 1½-puta dozvoljene vrijednosti odstupanja od naznačene odmjerne vrijednosti.

Klasa A: Dozvoljena odstupanja od naznačenog volumena moraju ležati unutar po DIN/ISO i EO normama utvrđenim granicama. Proizvodi klase A ispunjavaju sve zahtjeve i navode certifikata kvalitete.

Klasa AS: Dozvoljena odstupanja od naznačenog volumena moraju ležati unutar po DIN/ISO i EO normama utvrđenim granicama. Posuđe mora biti baždareno na ispust, te ispunjavati zahtjeve za brzinom istjecanja kao i vremena čekanja. Proizvodi AS-klase ispunjavaju sve zahtjeve i navode certifikata.

Tvrtka Ru-Ve d.o.o. nosioc je registracije staklenih proizvoda tvrtke Hirschmann Laborgeräte GmbH pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.

U ponudi i na skladištu imamo sve proizvode:

  • Odmjerne tikvice,
  • Graduirane i trbušaste pipete,
  • Menzure,
  • Birete.