Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Membranske vakuum pumpe i kompresori

Membranske vakuum pumpe i kompresori su uređaji za rad na suho (bez ulja) i imaju najrazličitije primjene u laboratoriju. One transportiraju, komprimiraju i evakuiraju zrak, plinove i pare, i to bez onečišćavanja medija. One stvaraju vakuum bez opasnosti od čestica ulja.

Kemijski otporne vakuum pumpe

LABOPORT naziv je KNF-ove serije kemijski otpornih vakuum pumpi za agresivne medije. Pumpe transportiraju i evakuiraju skoro sve plinove i pare koje srećemo u laboratoriju. Njihova osobitost su otporni materijali u području transporta, kao na primjer PTFE, koji se upotrebljava za izradu glava pumpi kao i FFPM za ventile, te KNF strukturna membrana čija je površina prevučena materijalom PTFE.

Pumpe dolaze u rasponima protoka zraka od 10 L/min do 60 L/min (pri atmosferskom tlaku) i postižu apsolutni vakuum između 2 mbara do 90 mbara, ovisno o modelu.

Pregled uređaja

 

Kemijski otporne vakuum pumpe za vlažne plinove

LABOPORT SD naziv je KNF-ove serije kemijski otpornih vakuum pumpi s integriranim sustavom za samo-sušenje. Ove pumpe imaju sve prednosti kemijski otpornih vakuum pumpi, kombiniranih s automatskim sustavom za samo-sušenje, koji sprječava nakupljanje kondenzata kod primjena s vlažnim plinovima, na primjer u vakuum sušionicima. U skladu s vrijednostima koje postavi korisnik, kondenzat se  u određenim vremenskim razmacima ispuhuje iz glave pumpe, dok vakuum u recipijentima ostaje zadržan. Cikličko sušenje glava pumpi skraćuje vrijeme evakuiranja i povećava vijek trajanja pumpe kod primjene s vlažnim plinovima.

Pumpe dolaze u rasponima protoka zraka od 20 L/min do 60 L/min (pri atmosferskom tlaku) i postižu apsolutni vakuum između 4 mbara do 10 mbara, ovisno o modelu.

Pregled uređaja

 

Univerzalne vakuum pumpe i kompresori

Univerzalne vakuum pumpe nezaobilazni su dio laboratorija i služe različitim namjenama, kao vakuum destilaciji, vakuum filtriranju, sušenju gela i mnogim drugim.

Pumpe dolaze u rasponima protoka zraka od 6 L/min do 55 L/min (pri atmosferskom tlaku), postižu apsolutni vakuum između 12 mbara do 240 mbara i tlak od 0 bar g do 7 bar g, ovisno o modelu.

Pregled uređaja