Laboratorijski reaktori

IKA laboratorijski reaktori su najmoderniji sustavi kada se radi o optimiranju i ponovljivosti kemijskih reakcija, miješanju, raspršivanju i homogeniziranju za laboratorijske potrebe. Laboratorijski reaktori se mogu pojedinačno „skrojiti“ za izvršavanje brojnih zadataka, uključivo: proizvodnju krema i losiona, mljevenje i usitnjavanje krutih tvari i vlakana u tekućinama ili polimerima. Na raspolaganju su vam posude s jednom ili dvojnom stjenkom, načinjene od boro-silikatnog stakla ili nehrđajućeg čelika, a svaka od njih sa ili bez ventila za ispuštanje. Funkcionalnost, sigurnost i dugotrajnost su glavni ciljevi u razvoju IKA laboratorijskih reaktora.

LR 1000 control Package

LR 1000 control je ekonomičan, modularni laboratorijski reaktor, dizajniran za optimiranje procesa kemijskih reakcija kao i za aplikacije miješanja,  raspršivanja i homogeniziranja za laboratorijske potrebe. Sustav se može vrlo brzo prilagoditi za široki raspon aplikacija i specifičnih zahtjeva. Reaktor je posebno konstruiran za aplikacije s jedinstvenim zahtjevima koje definira kozmetička i farmaceutska industrija. Temperatura medija može biti visoka i do 120 ºC. Temperatura izvora topline, koji je smješten na dnu posude, se kontrolira tako da se unutar medija postigne postavljena (željena) temperatura. Senzor temperature PT 100.5 i odgovarajuće spremište LR 1000.61 poklopac su uključeni u ovaj paket. Značajne funkcije sustava LR 1000 control su integrirani spoj za senzor pH i sučelje za displej, koji vam omogućuje da si na PC-u prikažete sve podatke koji su relevantni za proces, pohranjivanje podataka i kontrolu reaktora. Softver (pribor) vam omogućuje daljnju prilagodbu čitavog sustava i procesa.

  • Veliki TFT ekran, lako se čita, ima bolju kvalitetu slike i olakšava navigaciju
  • Mjerenjem trenda zakretnog momenta ukazuje se na viskoznost proizvoda
  • Integrirani spoj za pH senzor
  • Sučelja RS 232 i USB omogućuju rad uređaja s laboratorijskim softverom labworldsoft
  • Može se proširiti za upotrebu s uređajima ULTRA- TURRAX® T 25 digital (pribor)
  • Standardni spojni fitinzi na poklopcu: 1x NS 29, 3x NS 14 za fleksibilnu prilagodbu daljnjih uređaja
  • Vakuumski ventil je u okviru isporuke
  • Dostupna je i sidrena miješalica s PTFE-strugačima (pribor)
  • Priključci za spajanje izvora hlađenja na stražnji dio uređaja
  • Manualno podesiv sigurnosni krug

Integrirano sigurnosno isključivanje ako se posuda ili poklopac skine s osnove.

Za manje zahtjevne primjene u ponudi je i LR 1000 basic model, te stariji modeli LR 2.

Pregled uređaja