Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Laboratorijske elektrode: pH / vodljivost / redoks / otopljeni kisik / ion-selektivne (ISE)

Norme za moderna mjerenja pH su vrlo visoke u pogledu preciznosti, ponovljivosti, brzine, komfornog rukovanja i pouzdanosti. Svako je mjerenje drugačije. Različiti sastavi, temperature, vodljivosti i viskoziteti uzoraka i različiti uvjeti mjerenja čine milijun raznih aplikacija. Samo orijentirane aplikacije i savršeno usklađeni sustavi elektroda, mjerača i otopina pufera mogu udovoljiti tim normama. Mi iz tvrtke SI Analytics se brinemo da isporučujemo takve sustave.

pH elektroda je vrlo važan dio sustava jer dolazi u izravni dodir s uzorkom i daje mjerni signal. Već više od 70 godina mi smo usredotočeni na elektrode i posvetili smo se razvoju i proizvodnji staklenih elektroda. Naše se elektrode već dulje vrijeme koriste za najzahtjevnije zadaće u laboratorijima diljem svijeta, tamo gdje je kvaliteta važna, a naši korisnici profitiraju od tog našeg znanja.

Sve je počelo patentom za pH elektrodu – a danas je to asortiman od nekoliko stotina raznih senzora. Naš program elektroda obuhvaća tri obitelji proizvoda: BlueLine, ScienceLine i IoLine koje su raznolike kao i vaše aplikacije. Bilo za ultra-čistu vodu, džem, vino, kremu ili pitku vodu, tvrtka SI Analytics vam nudi pravu elektrodu za svaku zamislivu upotrebu.

BlueLine elektrode

BlueLine elektrode kao „ulazna serija“ udovoljavaju najčešćim mjernim zadacima u laboratoriju. Brzo i sigurno određivanje mjernih vrijednosti osigurano je preciznom proizvodnjom i korištenjem visokokvalitetnih komponenti, kao što su A-membransko staklo i jedinstvena platinska dijafragma.

Ta serija obuhvaća tri grupe elektroda; robusne pH elektrode s gel elektrolitom i plastičnim tijelom za općenitu primjenu, pH-elektrode s tekućim elektrolitom za zahtjevnija mjerenja i specijalne elektrode.

Elektrode s gel i tekućim elektrolitom dolaze u raznim varijantama navojnih glava, kablova različitih duljina i priključaka, ali i temperaturnih senzora. Specijalne elektrode sadrže osim pH-elektroda za površinsko i ubodno mjerenje, mjerenje u uskim posudama, također i redoks elektrode kao i elektrodu za vodljivost u medijima siromašnim ionima.

Elektrode s ID tehnologijom

ID elektrode – pouzdano i precizno mjerenje pH automatskim prepoznavanjem elektrode

 • Svaki ID senzor je opremljen transponderom, koji nosi informaciju o tipu i serijskom broju, kao i datumu i rezultatu posljednjeg kalibriranja.
 • Izmjena tih podataka između ID senzora i ID mjernog instrumenta (SI Analytics Lab 870, Lab 970 i čitava serija ProLab) vrši se potpuno automatski
 • ID senzori prenose svoje individualne podatke u ID instrument. Time se enormno povećava pouzdanost i praktičnost. ID instrument se može spojiti na više ID senzora, ili se jedan ID senzor može koristiti na više instrumenata s prepoznavanjem, bez potrebe da se kalibrira kod svake izmjene. 
 • Kod svakog novog kalibriranja, ažuriraju se podaci kalibriranja u senzoru. Za bilo koje sljedeće mjerenje, ID instrument će dodijeliti nove podatke. 
 • Kada se koriste ID senzori i ID instrumenti, izvješće o kalibriranju i mjerenju će, osim navođenja datuma, vremena i mjerne vrijednosti, sadržavati i tip i serijski broj elektrode.

IoLine elektrode

IoLine elektrode za najzahtjevnije zadaće mjerenja

 • Jedinstven referentni sustav jod/jodid
  nudi nenadmašnu stabilnost, brzo vrijeme reakcije i najvišu točnost i prciznost, neovisno o sastavu uzorka i temperaturi. 
 • Referentni sustav bez iona metala
  kao što su npr. ioni srebra, isključeni su 100%, stoga su IoLine pH elektrode idealne za mjerenja u tris puferima. 
 • Izmjenjivi elektrolitski most
  omogućuje usklađivanje otopine elektrolita i mjerenog uzorka.  
 • Široko područje aplikacija: 
  Idealne za precizna mjerenja pH u istraživanju i kontroli kvalitete, tj. kemiji, farmaciji, biotehnologiji ili prehrambenoj industriji. 
 • Glava elektrode s integriranim portom za dopunjavanje omogućuje lako ponovno punjenje referentnog sustava u vezi s klizačem porta. 
 • Opširan opseg isporuke:
  Posuda za tekućinu s bajonet konektorom za sprječavanje isušivanja i komforni smještaj elektrode i certifikata su uključeni u opseg isporuke.

Mikroelektrode

Male stvari uljepšavaju život ...

Većina područja za primjenu mikro-elektroda nalazi se u farmaciji i biologiji. Mjerenja se često vrše u malim posudama, tj. ampulama, epruvetama, malim posudama, NMR cjevčicama itd. Zbog tih malenih volumena uzoraka, važno je da se pazi na promjer elektrode i minimalnu dubinu uranjanja kako bi se i spoj (junction) stavio u uzorak.

Za tu su svrhu najbolji izbor mikro-elektrode. One su razvijene posebno za takve okolnosti te su stoga specijalizirane u takvim aplikacijama. One su specijalisti za biologiju i farmaciju.

ScienceLine elektrode

Na jednom mjestu nudimo vam veliki izbor elektroda kojeg svojom širinom i kvalitetom ne možete naći nigdje drugdje.

SI Analytics pH elektrode iz ScienceLine programa nude, osim visoke točnosti i konstantnosti mjernih vrijednosti pri dugom vijeku trajanja senzora, i maksimalnu prilagodljivost svakom od Vaših zahtjeva. Uz njih su pH mjerenja moguća primjerice i u:

 • Najdubljem posudju pomoću pH elektroda čije duljine sežu i do 600mm.
 • NMR:  cjevćicama pomoću elektroda promjera 3 mm i dužine od 180 mm.
 • Tikvicama sa šlifom NB14,5 i NB7,5.

ScienceLine metalne elektrode

ScienceLine metalne elektrode godinama su pravi izbor, osobito pri titraciji. Upotrbljavaju se primjerice pri slijedećim određivanjima:

 • Kiselinskog broja: elektroda N6480eth
 • Halogenida (najčešće klora): elektroda AgCl 62
 • Jodnog broja, peroksidnog broja, općenito redoks-titracija: elektrode Pt 61 i Pt 62

ScienceLine pojedinačne elektrode

SI Analytics nudi staklene-pH, metalne i referentne elektrode kao i temperaturne senzore za posebne primjene.

Stručnjaci najradije odabiru ScienceLine elektrode za svoj rad. One se koriste u svim zahtjevnim primjenama gdje odvojena mjerna elektroda, referentna elektroda i temperaturni senzor daju pouzdanije rezultate. Primjeri za to su:

 • Kombiniranje čistih mjernih elektroda za primjerice ion-selektivna mjerenja ili posebnih konstrukcija sa referentnom elektrodom.
 • Redoks titracije pri konstantnoj pH vrijednosti sa staklenom elektrodom kao referentnom i redox-pojedinačnom kao mjernom elektrodom.
 • Upotreba elektroda sa dva elektrolita za optimalnu prilagodbu elektrolita referentne elektrode mediju mjerenja.

ScienceLine elektrode za vodljivost

Vrijednost vodljivosti je zbirni parametar za koncentraciju iona u mjerenoj otopini. Praćenje tog parametra je široko primijenjeno, koristi se za kontrolu i upravljanje postrojenjima, ali i za ispitivanje čistoće vode u laboratorijima za kontrolu kvalitete. Odgovarajuće tome je i program elektroda za mjerenje vodljivosti izrazito raznovrstan:

 • Protočne mjerne ćelije LF213T I LF313T s konstantom od 0,1 odn. 0,01 cmˉ¹ idealne su za kontrolu čiste vode,
 • 4-polna mjerna ćelija LF413T je univerzalna elektroda za široko područje mjerenja, izrazito otporna na onečišćenja zahvaljujući visokovrijednom grafitnom materijalu otpornom na abrazivna djelovanja, a koji omogućava dugotrajnu stabilnost i konstantnost ćelije.
 • Staklo-platinske elektrode LF713T (4-polna) i LF913F (5-polna) omogućavaju određivanje vodljivosti i u organskim otapalima
 • Verzije elektroda LF1100(T)+, LF4100+ i LF5100(T)+ opremljene su SMEK utičnicom što omgućuje priključivanje na razne tipove uređaja.

ScienceLine ion-selektivne (ISE) elektrode

Određivanjem amonijaka, natrija, otopljenog kisika i provedba ion-selektivnih mjerenja moguća su sa SI Analytics elektrodama.

Široki program ion-selektivnih elektroda primjenjuje se za:

 • Mjerne elektrode Ca 1100 A, Cu 1100 A, F 1100 A i Pb 1100 A  za određivanje kalcija, bakra, fluorida i olova primjenjuju se u kombinaciji s referentnim elektrodama, posebno u titracijama.
 • Elektrode serije X 60 su elektrode koje se češće primjenjuju pri izravnom mjerenju. Koriste se za određivanje fluorida, klorida, nitrata, kalija, kalcija, cijanida, sulfida, jodida, bromida, bakra i olova.
 • Među elektrodama za određivanje kisika OX 1100+ i 9009/61 moguće je odabrati galvanski ili amper-metrijski senzor kisika,

Za određivanje koncentracija natrija odnosno amonijaka postoje elektrode Na 61 i NH1000.

Titracijske elektrode – metal-staklene referentne elektrode

Topline elektrode

TopLine elektrode kombiniraju pouzdane rezultate mjerenja s dugotrajnošću. Razvijeni su za širok raspon primjena u laboratoriju, na terenu i preradu otpadnih voda putem emulzija, otopina s proteinima, suspenzije sve do čistih vodenih uzoraka.

Naše metal-staklene referentne elektrode su prvi izbor za aplikacije za titraciju.

Svojstva na prvi pogled:

 • Metalna mjerna elektroda je kombinirana s pH staklenom elektrodom.
 • Te elektrode mogu zamijeniti konvencionalne mjerne štapove sa zajedničkom dijafragmom  referencom kod redox titracija sa stabilnom vrijednosti pH.
 • Kako nemaju dijafragme, prednost tih elektroda je u izdržljivosti. Začepljenje dijafragme je nemoguće.
 • Te elektrode imaju prednosti čak i kod titracije u ne-vodenastim medijima, jer se ne mogu formirati LJP (liquid junction potentials – potencijali spoja tekućina).

Otopine pufera

Samo točno kalibriranje omogućuje točno mjerenje pH.

Otopine pufera u našim jedinstvenim ampulama s dva kraja su:

 • sigurne od starenja, jer su hermetički zatvorene i sterilizirane vrelom parom, isto kao i farmaceutski proizvod.
 • bez konzervansa (koji može promijeniti vrijednost pH) i imaju ekstremno dugi vijek trajanja
 • spremne za upotrebu i stoga sigurne za rukovanje
 • lako se otvaraju na točkama loma, bez ikakvog alata
 • sigurne od neželjenog naknadnog (povratnog) punjenja

 

Pregled uređaja