Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Laboratorijska kuhala i magnetske mješalice

Grijanje, miješanje i reguliranje u atraktivnom dizajnu. Laboratorijska kuhala od SI Analytics opremljena su mnogostruko dokazanom pločom od staklo-keramike. Kemijska, fizikalna i temperaturna otpornost do iznad 700°C pružaju korisniku značajne prednosti pred materijalima s običnim grijaćim pločama. Radi potpuno ravne površine bez pora, moguće je uklanjanje i čišćenje najtvrđih onečišćenja.

Laboratorijska kuhala SLK 12

Laboratorijska kuhala SLK 12 tvrtke SI Analytics su optimalno rješenje za brzo i sigurno zagrijavanje tekućina. Snaga grijanja se može podešavati u 9 koraka i zagrijava sve do 1.7 kW (s proširenom grijaćom pločom korak 2 i samo verzija za 230 V).

  • Staklo-keramička površina nema pora (lako se čisti) i vrlo je otporna na kemijske utjecaje i promjene temperature.
  • Staklo-keramička površina ima visoku infra-crvenu permeabilnost te stoga izuzetno štedi energiju i vrijeme.
  • Grijaća površina je posvuda ravna i nudi granična područja koja nisu grijana. Time se omogućuje da se posuda zagrijava parcijalno ili da se sasvim skine s grijaće ploče.
  • Kućište je od neosjetljivog inox čelika, visoke kvalitete i „plastificirano“.
  • Područje grijanja s dvije zone (230 V) za male i veće posude.
  • LED indikator preostale topline za siguran rad.
  • Opcionalni priključak za stlačeni zrak omogućuje rad u vrlo agresivnom okruženju.

Miješanje, grijanje i kontrola korištenjem SLR

Pri korištenju naše nove laboratorijske mješalice s grijanjem, možete odabrati da se proces miješanja tekućina vrši od brižljivog do intenzivnog, a sam uređaj se može koristiti i za brzo zagrijavanje ili kontroliranu prilagodbu temperature. Sve funkcije se mogu vidjeti i nadzirati na velikom, jasnom LCD displeju. Brzina mješalice je u rasponu od 100 do 1000/min a može se postaviti u koracima od 10/min. Snaga grijanja se može podešavati u 24 koraka i dosiže prosječan izlaz topline od 0.9 kW pri koraku 24. Ako se spoji senzor temperature Pt 1000, omogućiti će se kontrola i reguliranje temperature između 25°C do 200°C pri razini točnosti od +/- 2° to 5°C, kao funkcija volumena tekućine, kapaciteta grijanja i temperature okoline. Displej informira korisnika o stvarnoj i potrebnoj temperaturi i to u intervalima od 5 s.

SLH/ SLS/ SLHS

Kompaktni dizajn tlocrta svega 205 x 260 mm omogućuje korištenje na prenatrpanim laboratorijskim stolovima ili u digestorima.

Sve tri jedinice karakterizira keramikom prevučena ploča od inoks čelika, vrlo otporna na jake kiseline i lužine.

Mješalica je opremljena gumbom za kontrolu brzine u rasponu od 60 – 500 rpm.

Grijaća ploča uređaja SLH i SLHS ima najveću potrošnju struje od 500 Watta i elektronički je kontrolirana kako bi se spriječilo preopterećenje.

Dvije kontrolne LED-diode na prednjoj ploči zasvijetle kada su uključene funkcije grijanja i miješanja.

 

 

Pregled uređaja