Kalorimetri

IKA kalorimetri s kalorimetrijskom dekompozicijskom posudom su tržišni lideri kada se radi o određivanju toplinskih vrijednosti tekućih i krutih uzoraka. Izbor IKA kalorimetara s kalorimetrijskom dekompozicijskom posudom je optimalno orijentiran na razne zahtjeve. Portfelj kalorimetara uključuje: C 200, C 2000 i kalorimetre C 5000. Osnovnim modelom C 200, najekonomičnijim kalorimetrom, se lako radi manualno. Svojom niskom nabavnom cijenom, C 200 je idealan kalorimetar za svrhe učenja i poučavanja. C 2000 nudi veliku razinu automatizacije uz to što se njime vrlo lako rukuje. C 5000 je jedini kalorimetar svoje vrste u svijetu, on ima kombinaciju tri metode u jednom uređaju. C5000 omogućuje korisnicima određivanje adijabatskih, izoperibolnih i dinamičkih (smanjeno vrijeme) toplinskih vrijednosti. Funkcionalnost, sigurnost i dugotrajnost su glavni ciljevi u razvoju IKA kalorimetara s kalorimetrijskom dekompozicijskom posudom.

C 1

Kalorimetar C 1 s dekompozicijskom posudom (static jacket oxygen bomb) predstavlja u tehnologiji kalorimetara  veliki skok unaprijed, jer ima visoki stupanj automatizacije i to u kompaktnom dizajnu; to je kalorimetar s najmanjim tlocrtom. 
Kalorimetar radi u skladu s normama DIN 51900 i ISO 1928. Očitanja temperature se analiziraju po klasičnoj izoperibolnoj metodi Regnault-Pfaundler. 
Tradicionalno poznata, teška dekompozicijska posuda s jakim navojem, zamijenjena je laganom komorom za sagorijevanje koja se lako montira. 
Zbog raznih sučelja (PC, vaga, pisač), ovaj se uređaj lako prilagođava korisnikovim potrebama za specifične aplikacije. Daljnja prilagodba upravljanju podacima i LIMS je moguća pomoću našeg kalorimetarskog softvera C 6040 Calwin (pribor). 

Kalorimetar C 1 može raditi samo s ugrađenom jedinicom za dobavu vode za hlađenje. Stoga vam, za najbolje performanse, preporučamo naš paket C 1 Package 1/10. On uključuje hladnjak KV 600 NR i osigurava najbolju moguću povezivost i funkcioniranje kalorimetra. 

Jedinica sadrži sve potrebne dijelove za montažu. Mi također isporučujemo i potrošne dijelove i materijal za oko 500 prvih eksperimenata i 25 kalibriranja. Dekompozicijska posuda C 1.10 je opremljena držačem za velike lončiće C 5010.5 i C 6 velikim kvarcnim lončićem.

C 6000 global standards Package 2/12

Kalorimetar C 6000 global standards, s dekompozicijskom posudom, kombinira u jednom instrumentu modernu tehnologiju, varijabilnost i automatizaciju (adijabatski, izoperibolni; dinamički modusi). Radi u skladu sa svim normama za kalorimetre, kao npr. DIN, ISO, ASTM, GOST i GB. Operator može odabrati između tri različite početne temperature (22°C, 25°C, 30°C) u svakom mjernom modusu: adijabatskom, izoperibolnom ili dinamičkom. Kako je glava dekompozicijske posude kuglasta, mogli smo smanjiti debljinu stjenke i time dobiti brži prijelaz topline, a što opet daje kraće trajanje mjerenja. Zbog raznih sučelja (PC, Ethernet, SD-kartica, vaga, pisač), ovaj se uređaj lako prilagođava korisnikovim potrebama za specifične aplikacije. Daljnja prilagodba upravljanju podacima i LIMS je moguća pomoću našeg kalorimetarskog softvera C 6040 Calwin (pribor).  

- Automatsko paljenje
- Automatsko punjenje i pražnjenje vode
- Automatsko punjenje kisikom, ventiliranje i ispiranje
- RFID tehnologija za automatsko prepoznavanje dekompozicijske posude
- Novi dizajn dekompozicijske posude omogućuje lakšu i bržu pripremu uzorka 
- Može raditi s hladnjakom (npr. KV 600) 
- Lak i zgodan rad s dodirnim ekranom
- Pregled kontrolnog dijagrama i izračun korekcije za globalno korištene norme 
- Ethernet sučelje za upravljanje podacima putem FTP servera ili spajanje na mrežni pisač   
- Uklonjiva  SD-kartica omogućuje lakše upravljanje podacima mjerenja, a dodatno i ažuriranju softvera  

C 6000 global standards Package 2/12 se sastoji od: 
- C 6000 global standards (0003780000) 
- C 6012 dekompozicijske posude, otporne na halogene (0004504000) 

C 6000 isoperibol Package 2/12

Kalorimetar C 6000 isoperibol, s dekompozicijskom posudom, kombinira u jednom instrumentu modernu tehnologiju, varijabilnost i automatizaciju (izoperibolni i dinamički modusi). Radi u skladu sa svim normama za kalorimetre, kao npr. DIN, ISO, ASTM, GOST i GB. Operator može odabrati između tri različite početne temperature (22°C, 25°C, 30°C) u svakom mjernom modusu: izoperibolnom ili dinamičkom. Kako je glava dekompozicijske posude kuglasta, mogli smo smanjiti debljinu stjenke i time dobiti brži prijelaz topline, a što opet daje kraće trajanje mjerenja. Zbog raznih sučelja (PC, Ethernet, SD-kartica, vaga, pisač), ovaj se uređaj lako prilagođava korisnikovim potrebama za specifične aplikacije. Daljnja prilagodba upravljanju podacima i LIMS je moguća pomoću našeg kalorimetarskog softvera C 6040 Calwin (pribor).

- Automatsko paljenje
- Automatsko punjenje i pražnjenje vode
- Automatsko punjenje kisikom, ventiliranje i ispiranje
- RFID tehnologija za automatsko prepoznavanje dekompozicijske posude
- Novi dizajn dekompozicijske posude omogućuje lakšu i bržu pripremu uzorka 
- Može raditi s hladnjakom (npr. KV 600) 
- Lak i zgodan rad s dodirnim ekranom
- Pregled kontrolnog dijagrama i izračun korekcije za globalno korištene norme 
- Ethernet sučelje za upravljanje podacima putem FTP servera ili spajanje na mrežni pisač   
- Uklonjiva  SD-kartica omogućuje lakše upravljanje podacima mjerenja, a dodatno i ažuriranju softvera

C 6000 isoperibol Package 2/12 se sastoji od: 
- C 6000 isoperibol (0004025000) 
- C 6012 dekompozicijske posude, otporne na halogene (0004504000) 

C 200 / C 200 otporan na halogene

 

Kompaktan, jeftin kalorimetar na izgaranje, za određivanje toplinskih vrijednosti tekućih i krutih uzoraka. Prikladan je za učenje i obuku (npr. tehničke škole, sveučilišta) i za industrijske laboratorije s malim potrebama za analizama. U manualnom modusu (modus učenja) korisnik okida paljenje na kraju mjerenja. Promjene temperature se snimaju u intervalima od jedne minute. Svi izračuni su manualni. U drugim modusima rada, paljenje i izračun toplinskih vrijednosti su automatski. Toplinska vrijednost se prikazuje na ekranu. Kiselinska korekcija toplinske vrijednosti i izračunavanje vrijednosti topline se vrše manualno.

 • Posuda za razgradnju (dekompoziciju) uređaja C 5010 se može opremiti za korištenje C 14 jednokratnih retorti.
 • Posebne posude otporne na halogene za kvantitativno razgradnju halogena i sumpora.
 • C 200 može također i raditi s kalorimetrijskim softverom “CalWin  C 5040“. Time je omogućeno da PC kontrolira do 8 (osam) mjernih  ćelija C 200.

Funkcije:

 • Načini rada: izoperibolni, manualni, dinamički, kontroliran vremenom
 • Validiranje u skladu s normama DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711, GB/T 213-2008, EN 14582
 • GOST-atest
 • Automatsko paljenje uzorka
 • Kompaktan, modularan dizajn
 • Jednostavan za uporabu za operatora i održavanje
 • Usklađen sa svim globalnim naponima, od 100 - 240 V
 • Pogonjen niskim radnim naponom od 24 V DC

C 2000 basic, C 2000 control,
C 2000 basic high pressure (visoki tlak) i
C 2000 control high pressure

Kalorimetri C 2000 basic i C 2000 control su prokušani i testirani sustavi tvrtke IKA za određivanje bruto toplinskih vrijednosti tekućih i krutih uzoraka.

Ove instrumente karakterizira visoka razina automatizacije i ekstremno jednostavno rukovanje. Uz izoperibolni postupak mjerenja (statički ovoj) dostupna je i dinamička radna metoda (smanjeno vrijeme). Dostupne su i posude za razgradnju serije C 5012, koje su otporne na halogene, za kvantitativnu razgradnju sumpora i halogena, paralelno s određivanjem bruto toplinskih vrijednosti.

Za opskrbu kalorimetara vodom za hlađenje, oni se moraju spojiti na termostat, npr. IKA KV 600 ili čvrsto instaliran dovod vode. C 2000 basic je opremljen vrlo zgodnom konzolom za upravljanje uređajem. C 2000 control se isporučuje s provjerenim kalorimetrijskim softverom C 5040, kako bi se sustav mogao kontrolirati PC-om.

U svako vrijeme se može izvesti spoj na mrežu i posebna konfiguracija za prijenos podataka pomoću LIMS

Funkcije:

 • Automatski sustav rukovanja vodom uključuje temperiranje, punjenje i pražnjenje unutarnje posude kalorimetra
 • Automatsko punjenje posude za razgradnju kisikom
 • Automatska razgradnja i identifikacija posude za razgradnju
 • Automatsko paljenje uzorka
 • Validiranje u skladu s normama DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711, GB/T 213-2008, EN 14582
 • GOST-atestiran
 • Načini rada: izoperibolni, vrijeme mjerenja: oko 22 min, vrijeme dinamičkog mjerenja: oko 7 min
 • Kompaktan, integriran modularni dizajn za ugodan rad
 • Dovod vode za hlađenje putem termostata, npr. KV 600 ili čvrsto instaliranog dovoda vode (preporučamo ventil za reguliranje tlaka C 25)
 • Spojevi sučelja za sve od navedenog: vage, pisača, monitora i stalka za uzorke C 5020
 • Jednostavan za uporabu, softver C 5040 CalWin za kontrolu kalorimetra i upravljanje podacima mjerenja
 • Moguće integriranje u LIMS
 • Posebne posude otporne na halogene za kvantitativnu razgradnju halogena i sumpora
 • Posuda za razgradnju se može promijeniti za korištenje C 14 retorte
 • Jedan PC može kontrolirati do 8 kalorimetara, korištenjem multi-serijske plug-in kartice

C 5000 control

Kalorimetar IKA C 5000 je jedini kalorimetar na svijetu koji nudi 3 načina rada. Stoga se mogu izvršavati određivanja bruto toplinskih vrijednosti tekućih i krutih uzoraka u adijabatskom (oko 14 - 18 min), izoperibolnom (oko 22 min) i dinamičkom  (smanjeno vrijeme: oko 10 min) modusu.

Uz visoku razinu automatizacije i široki raspon pribora ne treba više nikakvih drugih želja.

Funkcije:

 • Automatski sustav rukovanja vodom uključuje temperiranje, punjenje i pražnjenje unutarnje posude kalorimetra
 • Automatsko punjenje kisika i degaziranje posude za razgradnju
 • Validacija u skladu s normama DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711, GB/T 213-2008, EN 14582
 • GOST-atestiran
 • Spojevi sučelja za sve od navedenog: vage, pisača, monitora i stalka za uzorke C 5020
 • Jednostavan za uporabu softver C 5040 CalWin za kontrolu kalorimetra i upravljanje podacima mjerenja
 • Moguće integriranje u LIMS
 • Posebne posude otporne na halogene za kvantitativnu razgradnju halogena i sumpora (pribor)
 • Posuda za razgradnju se može promijeniti za paljenje u jednokratnoj retorti C 14 tijekom mjerenja

C 7000

C 7000 je prvi kalorimetar tvrtke IKA sa posve suhim sustavom za mjerenje bruto toplinskih vrijednosti tekućih i krutih uzoraka. Temperatura se mjeri direktno u sustavu za razgradnju. To rezultira vremenima mjerenja u rasponu od 3 do 7 minuta (ovisno o uzorku). Sustav može upravljati sa do 8 raznih posuda za razgradnju pomoću sheme kodiranog prstena.

Funkcije:

 • Visoka frekvencija uzoraka
 • Precizno i ponovljivo određivanje bruto toplinskih vrijednosti u skladu s normom ISO 1928
 • Smanjenje rutinskih zadataka automatskim odvijanjem (tokom) aplikacija
 • Automatsko identificiranje posuda za razgradnju
 • Spojevi sučelja za vagu, pisač i PC
 • Jednostavan za uporabu, softver C 5040 CalWin za kontrolu kalorimetra i upravljanje podacima mjerenja
 • Posebne posude otporne na halogene za kvantitativnu razgradnju halogena i sumpora

Posuda za razgradnju se može promijeniti za korištenje C 14 retorte

Kako bi vam rad s dekompozicijskom posudom bio jednostavniji IKA tu je odličan držač posude:

Pregled uređaja