Inkubatori bez hlađenja IN / IF / INplus / IFplus

U laboratoriju, naš je inkubator idealan za sve aplikacije s temperaturama do +80°C – a naročito za inkubiranje živih kultura kod +37 °C. Zahvaljujući tehnologiji kontrole s finim podešavanjem, posve su isključena kritična prekoračenja temperature, dragocjeni materijal se zagrijava naročito brižljivo.

  • Raspon temperature do +80 °C
  • 8 modela, veličine od 32 litre do 749 litara
  • 2 varijante modela : SingleDISPLAY i TwinDISPLAY
  • Prirodna konvekcija ili prisilna cirkulacija zraka N/F
  • Dvostruka vrata (unutarnja staklena , vanjska od inoksa) za jasan pregled bez pada temperature
  • Aktiviranje rutine za steriliziranje putem softvera ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)

Pregled uređaja