Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Indikator papiri

Velik broj osnovnih jednostavnih ispitivanja moguće je provesti uz pomoć indikator papira:

  • pH indikator papir (univerzalni, lakmus ..)
  • Semi-kvantitativni indikator papiri
    • Amonijak, tvrdoća vode, Nitrati, Peroksid ...
    • Cijela paleta indikatora za aquakulturu, galvanizaciju, mljekarsku i prehrambenu industriju, bazene ...
  • Kvalitativni indikator papiri
    • Arsen, ulje u tlu ili vodi, voda u maslacu ...