Hladnjaci za kemikalije

Za temperature od -2°C .. +12°C

Rashladni ormari za kemikalije namijenjeni su čuvanju i hlađenju opasnih tvari. Unutrašnjost ormara je sigurna od eksplozije, tako da Kemikalije koje bi istekle ne mogu prouzročiti nikakvu štetu!

Ormari su  opremljeni rashladnim kompresorom s nezavisnim napajanjem i zaštitom od pregrijavanja. Upravljačka elektronika je koncipirana da u slučaju iskrenja eksplozija nije moguća. Uz to je i temperaturni senzor osiguran od kratkog spoja. To vrijedi i za sigurnosni senzor. Pri pojavi kvara slijedi potpuno isključenje i svijetli crvena kontrolna žarulja.

Upravljački dio moguće je, po vlastitom izboru, učvrstiti na prednju ili stražnju stranu, a karakterizira ga:

  • digitalni LED pokazivač aktualne i namještene vrijednosti temperature,
  • kontrolna lampica hlađenja,
  • kontrolna lampica za slučaj kvara,

ispitna tipka za zaštitu od pregrijavanja