Grijaći blokovi

IKA nudi primjeran i različit asortiman grijača sa suhim blokom, konstruiranim za prihvat raznih, zamjenjivih grijaćih blokova. Oni imaju preciznu kontrolu temperature koja daje ponovljive rezultate. Ti digitalni grijaći blokovi su idealni za određivanje točke taljenja i vrenja, reakcije enzima, inkubiranje i aktiviranje kultura, imuno-testove, denaturiranje DNA, testiranje medija za kulture, testiranje koagulacije, određivanje ureje-dušika u krvi i hibridizacije „in situ“ (na mjestu). Dodatno, ovi grijači sa suhim blokom su također konstruirani i za precizno zagrijavanje PCR epruveta, PCR traka (strip), epruveta za mikro-centrifuge, mikro-ploče i kivete.

Grijaći blok 1 / 2 / 3 / 4

Digitalni grijaći blok za jedan aluminijski blok pruža preciznu kontrolu temperature u malim posudama. Uključeni senzor temperature PT-1000 omogućuje kontrolu temperature direktno u posudi za uzorak. Koristi se za PCR epruvete, PCR trake (strip), Greiner epruvete, mikro-ploče i kivete. Grijaći blok je idealan za određivanje točke taljenja i vrenja, reakcije enzima, inkubiranje i aktiviranje kultura, imuno-testove, denaturiranje DNA, testiranje medija za kulture, testiranje koagulacije, određivanje ureje-dušika u krvi i hibridizacije „in situ“ (na mjestu).

  • Temperatura podesiva (bez koraka) sve do 120 °C
  • Tajmer: odbrojavanje, podesivo od 1 min do 99h 59min
  • Brojač: prikaz vremena zagrijavanja
  • Vrlo svestran, s velikim brojem blokova
  • Prikaz šifre greške
  • Fiksni sigurnosni krug
  • Zvučni signal na kraju testa

Kako bi IKA grijaći blok u potpunosti odgovarao vašim zahtjevima u ponudi je veliki izbor aluminijskih blokova:

Pregled uređaja