Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Ekstrakcija / Soxhlet / Twisselmann / vruća po Randallu / Weibull-Stoldt / hidroliza

Ekstrakcija masti - Soxhlet

Standardna metoda za određivanje slobodnih masti u prehrambenim proizvodima je ekstrakcija po Soxhletu.

Behrosog aparature za ekstrakcije udovoljavaju složenim zahtjevima svakodnevnog rada u laboratoriju:

 • različitom veličinom ekstraktora: od 30 mL do 250 mL,
 • kompaktnim uređajima sa 1, 4 ili 6 radnih mjesta u nizu, pojedino reguliranim,
 • ekstraktorima s posebno razvijenom cijevi za podizanje što osigurava ujednačene rezultate na svim radnim mjestima,
 • korištenjem ekstraktora s pipcem nije potrebna dodatna destilacija nakon ekstrakcije,
 • bez potrebe za rotacionim uparivačem

Uz jedinice za hidrolizu sa 1, 4 ili 6 radnih mjesta moguća je i razgradnja kiselinom prije same ekstrakcije (utvrđivanje ukupnog sadržaja masti po Weibulu i Stoldtu).

Berotest grijači u nizu su povoljno i najjednostavnije rješenje za klasične Soxhlet - odnosno ekstrakcije masti sa 4 ili 6 radnih mjesta u nizu, 30 ili 100 mL, jer:

 • svako radno mjesto može se zasebno regulirati,
 • razdjelnik rashladne vode omogućuje jednakomjerno hlađenje svih radnih mjesta,
 • praktičan nosač hladila omogućava odlaganje hladila između pojedinih ekstrakcija,
 • siguran držač ekstraktora osigurava prihvat nakon odvajanja posuda s uzorkom.

Ekstrakcija po Twisselmannu – vruća ekstrakcija

Je kontinuirana vruća ekstrakcija, slična  Soxhlet ekstrakciji. Temperatura uzorka je u Twisselmannovom ekstraktoru izrazito visoka, vrlo blizu točki vrelišta otapala. Time je poboljšana topivost a skraćuje se i vrijeme ekstrahiranja.

Viša temperatura ekstrahiranja postiže se protustrujnim prolazom kroz tuljac za ekstrakciju - kondenziranog otapala odozgo i para otapala odozdo. Temperatura takve mješavine znatno je viša od one koju ima samo kondenzirano otapalo.

U usporedbi sa Soxhlet ekstrakcijom, Twisselmannova ekstrakcija skraćuje vrijeme ekstrahiranja i do 50 %.

BEHR Labortechnik u ponudi ima jedinice za ekstrakciju po Twisselmannu sa 1, 4 i 6 mjesta.

Ekstrakcija po Randallu – vruća ekstrakcija

Ručne aparature za vruću ekstrakciju po Randallu sa 4 odnosno 6 mjesta za uzorke s mogućnošću reguliranja temperature svakog pojedinog mjesta.

Randall ekstrakcija i do pet puta je brža od uobičajene Soxhlet ekstrakcije, a pruža optimalnu sigurnost zbog zavrnutih ekstrakcionih jedinica.

Ekstrakcione jedinice s više mjesta:

 • Svaki tuljac za ekstrakciju može se pojedinačno micati,
 • Sve ekstrakcione jedinice moguće je odjednom, uz pomoć poluge, spustiti ili podići u grijaču posudu,
 • Sigurnosna ploča pruža dodatnu zaštitu u rukovanju.

Svaki behrov uređaj za ekstrakcije po Randallu uključuje 25 komada ekstrakcionih tuljaca volumena 100mL.

Kvantitativno određivanje udjela masnoća u namirnicama provodi se pomoću ekstrakcije s otapalom (kiselinom).

 • „slobodne masnoće“ određuju se direktnom ekstrakcijom,
 • „ukupne masnoće“ sastoje se osim od „slobodnih masnoća“ i od „vezanih masnoća“ koje se razgrađuju pomoću kiselina.

BEHR Labortechnik u ponudi ima jedinice za hidrolizu sa 1, 4 i 6 mjesta.

Pregled uređaja