Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Ekstrakcija

Namjenska rješenja za maksimaliziran protok

BUCHI nudi namjenska rješenja za klasično određivanje masti, kao i za analizu ostataka i zagađivača u raznim matricama. Pokrivamo čitav raspon metoda automatske ekstrakcije, od Soxhlet ekstrakcije, do vrele ekstrakcije i ekstrakcije otapala pod tlakom. Naša rješenja omogućuju savršenu integraciju u tijek rada, a time i minimaliziranje manualnih koraka.

SpeedExtractor E-914/E-916

Uređaj SpeedExtractor (brzi ekstraktor) je vaše najbolje rješenje za brzu ekstrakciju otapala pod tlakom (Pressurized Solvent Extraction (PSE)). Povećajte produktivnost paralelnom obradom do šest (6) uzoraka. Ubrzajte tijek rada na pripremi uzoraka zahvaljujući lakoći ulaganja uzoraka i prikupljanja  ekstrakata spremnih za upotrebu.

Sustav za ekstrakciju B-811 / B-811 LSV

Osigurajte najučinkovitiju pripremu uzoraka za zahtjevne aplikacije u analizi ostataka i zagađivača. Proširite svoj raspon aplikacija metodama višestruke ekstrakcije sustava za ekstrakciju B-811.

Jedinica za ekstrakciju E-812 / E-816 SOX

Izvršite određivanje masti na dva ili šest uzoraka hrane simultanim dovođenjem na pritisak gumba. Kao jedini automatizirani pravi Soxhlet instrument, uređaj E-812 / E-816 SOX je posve u skladu s službeno odobrenim metodama.

 Jedinica za ekstrakciju E-812 / E-816 HE

Izvršite određivanje masti na dva ili šest uzoraka hrane simultanim dovođenjem na pritisak gumba. E-812 / E-816 HE (vrela ekstrakcija) se koristi za brzu, rutinsku analizu masti.

Jedinica za hidrolizu E-416 / B-411

Jedinice za hidrolizu E-416 i B-411 osiguravaju sigurnu i brzu simultanu kiselu hidrolizu do šest (6) uzoraka. Osigurava sukladnost sa službenim propisima za deklariranje ukupnog sadržaja masti.

Potrošni materijal – filtri i tuljci

BUCHI nudi automatske klasične sustave za ekstrakciju kao i instrumente za ekstrakciju otapala pod tlakom. Papirnati naprsci i filtri su potrebni kod različitih aplikacija. BUCHI nudi filtre i naprske optimalnih dimenzija, koje pristaju u BUCHI instrumente za ekstrakciju.

 

Pregled uređaja