Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Cijevne peći: R 50/250/12 – R 170/1000/13

Ove, čvrste cijevne peći stolne su izvedbe i imaju u sebi integrirani prekidač s regulacijom zagrijavanja te su kao takve univerzalno primjenjive u brojnim procesima. Standardne izvedbe peći imaju radnu cijev iz materijala C 530 koja ja opremljena sa dva čepa. Te su peći bez konkurencije ako se uzme u obzir odnos njihove cijene i njihove radne mogućnosti.

Karakterizira ih:

  • Tmaks: 1.200°C ili 1.300°C
  • Kućišta su izražena iz strukturiranih limova od plemenitih čelika
  • Vanjski promjer cijevi je od 50 do 120 mm, a dužine grijanja su od 250 do 1.000 mm
  • Radne su cijevi standardno izrađene od materijala C 530 sa dva čepa
  • Grijači element u S-izvedbi
  • Zagrijavanje je bešumno, zahvaljujući releju od poluvodiča

Dodatna oprema:

  • Uređaj za ograničavanje odabira temperature sa promjenjivom isključnom sklopkom za prekid grijanja na željenoj temperaturi što odgovara zaštitnoj klasi 2 Norme EN 60519-2, kao zaštita od prekoračenja temperature grijanja peći i materijala u njoj
  • Šaržna regulacija sa mjerenjem temperatura u radnoj cijevi i u prostoru peći iza same cijevi
  • Izvedba sa tri zone zajedno sa HiPro sistemskom regulacijom (kod modela od 1.300°C, od 750 mm grijane dužine nadalje)

Osim navedenih cijevnih peći Nabertherm u ponudi ima cijeli niz drugih cijevnih peći; kompaktne cijevne peći, univerzalne cijevne peći sa stalkom za rad u okomitom ili vodoravnom položaju, cijevne peći s silicij-karbid cijevi i plinskim grijanjem atmosfere ili vakuumom, rotacijske cijevne peći i druge.

 

Pregled uređaja