Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Kratki opis projekta: Dana 05.12.2017., poduzeće Ru-Ve d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0268. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje obujma poslovanja poduzeća kroz povećanje kapaciteta strojeva i opreme, izgradnju proizvodno-poslovnog prostora, uvođenje novih proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća kroz povećanje prihoda od prodaje i povećanje prihoda od izvoza,te povećanje zaposlenosti poduzeća za 4 radna mjesta. Ostali ciljevi projekta su izgradnja proizvodno-poslovnog prostora, pokretanje vlastite proizvodnje staklenog pribora za laboratorije i provođenje edukacije za djelatnike za korištenje štampača za tisak na ravne i valjkaste predmete od strane eksternih ponuditelja.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast proizvodnih kapaciteta kroz izgradnju proizvodno- poslovnog prostora i nabavu novih strojeva i opreme
  • Zapošljavanje novih djelatnika
  • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika
  • Projektne aktivnosti provedene na vrijeme
  • Provedba projekta prezentiranja stalnim i potencijalnim klijentima te široj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 6.889.777,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 3.157.551,81 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. prosinca 2017. – 01. rujna 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Hrvoje Runje, hrvoje.runje@ru-ve.hr, +385 98 838 504

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr, https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/kompetentnost-razvoj-msp/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Ru-Ved.o.o.

Kontakt podaci

Ru-Ve d.o.o. 
za trgovinu i poslovne usluge 
Prosinačka ulica 14, 10431 Sveta Nedelja - Kerestinec
Tel: 01/33 35 250 
Fax: 01/33 35 259 
E-mail: info@ru-ve.hr

Kontakti po odjelima:

Oprema: 01/33 35 256

Kemikalije: 01/38 45 872

Potrošni pribor: 01/33 35 254

Isporuka: 01/33 35 253

 

Osijek, trgovački predstavnik 

Mob: 098/92 46 411