Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija

Kratki opis projekta: Dana 05.12.2017., poduzeće Ru-Ve d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Razvoj obiteljske tradicije opremanja laboratorija“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0268. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje obujma poslovanja poduzeća kroz povećanje kapaciteta strojeva i opreme, izgradnju proizvodno-poslovnog prostora, uvođenje novih proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća kroz povećanje prihoda od prodaje i povećanje prihoda od izvoza,te povećanje zaposlenosti poduzeća za 4 radna mjesta. Ostali ciljevi projekta su izgradnja proizvodno-poslovnog prostora, pokretanje vlastite proizvodnje staklenog pribora za laboratorije i provođenje edukacije za djelatnike za korištenje štampača za tisak na ravne i valjkaste predmete od strane eksternih ponuditelja.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast proizvodnih kapaciteta kroz izgradnju proizvodno- poslovnog prostora i nabavu novih strojeva i opreme
  • Zapošljavanje novih djelatnika
  • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika
  • Projektne aktivnosti provedene na vrijeme
  • Provedba projekta prezentiranja stalnim i potencijalnim klijentima te široj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 6.889.777,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 3.157.551,81 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. prosinca 2017. – 01. rujna 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Hrvoje Runje, hrvoje.runje@ru-ve.hr, +385 98 838 504

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr, https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/kompetentnost-razvoj-msp/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Ru-Ved.o.o.

Kontakt podaci

Ru-Ve d.o.o. 
za trgovinu i poslovne usluge 
V. Nazora 10, 10431 Sv. Nedelja Brezje 
Tel: 01/33 35 250 
Fax: 01/33 35 259 
E-mail: info@ru-ve.hr


Osijek, trgovački predstavnik 
Mob: 098/92 46 411