Laboratorijska oprema

Odabirom kvalitetne i pouzdane opreme, proizvedene od strane tvrtki koje su u potpunosti posvećene svojim proizvodima, detaljno upoznate sa njihovom primjenom te usmjerene na dugovječnost tvrtke i svojih proizvoda, napravili ste veliki korak prema ozbiljnom rezultatu.

Aparature za ekstrakcije: Soxhlet, vruća ekstrakcija, hidroliza …

Automatski tarionici

Bežično upravljanje termostatima

Biološka potrošnja kisika (BPK)

Brojači kolonija

Centrifuge sa i bez hlađenja

Cirkulacioni termostati s grijanjem

Cirkulacioni termostati s hlađenjem

CO2 Inkubatori

Destilatori vode

Destilatori vodenom parom

Digitalne birete

Dilutori

Dinamični sistemi za temperiranje

Dispergatori, homogenizatori

Dozatori - dispenzori

Ekstrakcija pod visokim pritiskom (pressure extraction)

Ekstruderi za hranu i plastiku

Grijaće ploče i blokovi

Inkubatori sa i bez bez hlađenja, termostati

Ispitne klima komore: CTC, TTC

Kalorimetri

Kalpilarni viskozimetri

Kemijska potrošnja kisika (KPK)

Klima komore

Klima komore za držanje miševa

Komore za stabilnost: ICH

Laboratorijske elektrode: pH, vodljivost, redoks, otopljeni kisik, ISE …

Laboratorijske peći, visokotemperaturne: infracrvene (IR)

Laboratorijske peći, visokotemperaturne: mufolne, cijevne, pepel …

Laboratorijske upravljačke jedinice, programatori temperature

Laboratorijski reaktori

Magnetske mješalice sa i bez grijanja

Mikropipete

Mikropipetor za staklene kapilare

Mjerač vlage vaganjem

Mjerač vlage vaganjem za 10 uzoraka

Mjerači zamućenja (turbidimetri)

Mjerni uređaji: pH metri, konduktometri - vodljivost, redoks, otopljeni kisik, ISE

Mlin za test sedimentacije (Sedimat)

Mlinovi za mljevenje i prosijavanje brašna

Mlinovi,drobilice

Mlinovi: laboratorijski, pilot

Neutralizatori agresivnih para

Određivanje dušika: Dumas

Određivanje dušika: Kjeldahl

Određivanje proteina, vlage (kvalitete žitarica i brašna): Near infra red (NIR)

Određivanje svojstva brašna i tijesta: Farinograph, Aqua-Inject, Estensograph, Amylograph, Glutograph, Viscograph, Micro Visco-Amylo-Graph, GlutoPeak

Paralelni uparivaći

Perilice laboratorijskog posuđa

Pipetori

Polarimetri

Procesne elektrode: pH, vodljivost, redoks, otopljeni kisik, ISE …

Protočna hladila

Pumpe za transport tekućina (membranske), dozirne

Pumpe za transport tekućina (peristaltičke), dozirne

Rashladni ormari za kemikalije - frižideri

Refraktometri: laboratorijski, prijenosni, in-line

Refrakto-polarimetri

Rotacijski uparivaći, laboratorijski

Rotacijski uparivaći, pilot-Industrijski

Rotacijski uparivaći, pilot-Industrijski, ATEX

Rotacijski viskozimetri

Sigurnosni ormari za kemikalije, zapaljive, plinove, kiseline i lužine

Sita i uređaji za sitene analize (tresilice sita)

Spektrofotometri: UV/VIS, fotometri

Sterilizatori suhim zrakom

Stomaheri

Stupne mješalice

Sušenje raspršivanjem (Spray dryer)

Sušionici opće namjene

Sušionici s dvostrukim vratima

Sušionici za parafin

Sušionik za čiste prostore

Termostati za kalibriranje

Termostati za viskozimetre

Titratori: potenciometrijski, Karl Fischer, digitalne birete

Tresilice, rotatori, vortexi

Ultrazvučna kupelj s hlađenjem

Ultrazvučna kupelj sa tresilicom

Ultrazvučne kupelji za čišćenje

Ultrazvučni dispergatori, homogenizatori

Uljne kupelji

Uređaj za pročišćavanje brašna

Utezi

Vage: analitičke, precizne, tehničke, školske, platformske, kranske, brojače

Vakuum pinceta

Vakuum pumpe (membranske) i sistemi

Vakuum sušionici sa i bez hlađenja

Vlažne komore

Vodene kupelji